Foreningernes Hus

 

Se bestyrelsen

Foreninger som er tilsluttet Foreningernes Hus

 

Formål:
Foreningens formål er at sørge for, at der i Foreningernes Hus er gode forhold for foreningsaktiviteter for voksne og ældre borgere i Rødding og omegn.
Bestyrelsen drager omsorg for, at benyttelse af kommunens lokaler sker med størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser.

Aktiviteter:
Bestyrelsen skal føre et medlemskartotek over repræsentantskabet.
De foreninger, der har medlemmer af repræsentantskabet, skal hvert år senest den 1. februar meddele bestyrelsen for Foreningernes Hus, hvem der i det kommende kalenderår repræsenterer foreningen.
Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år i marts måned
Bestyrelsen skal være repræsenteret i aktivitetshusets koordinationsudvalg med tre personer.

Kompetencer:
På vegne af Foreningernes hus og Rødding Aktivitetshus er det kun formanden, næstformanden eller den samlede bestyrelse, der henvender sig eller udtaler sig til pressen.
Det samme gør sig gældende ved henvendelser til offentlige myndigheder.
Alle henvendelser der vedrører Rødding Aktivitetshus koordineres med daglig leder af huset.

Mødefrekvens:
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst en gang i kvartalet.

Cvr.nr. 34 77 50 36