Ældre Sagen

Rødding lokal afdeling med ca. 1.400 medlemmer

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.
Vi arbejder for, at alle voksne - uanset alder - skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
Den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats skal fortsat styrkes og udvikles, så vi i Ældre Sagen kan markere holdninger og de ældres sag kan blive fremført over for myndighederne, det lokale ældreråd og offentligheden.
Arbejder sammen med landsledelsen inden for: Arbejdsliv og økonomi, Familie og bolig, Omsorg og pleje, Sundhed og velvære, Teknologi og it.

Lokalt i Rødding afdelingen har vi følgende:

  • Friluftsvenner
  • Telefonstjerne og demensaflastning
  • Foretager virksomhedsbesøg
  • Arrangere busture og busrejser
  • Grilltur om sommeren
  • Vaccination mod influenza
  • Besøger en juleudstilling og holder julesøndagscafe

Se nærmere på vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/roedding