Foreninger

En række foreninger i Rødding, har slået sig sammen i "Foreningernes hus". 

Bestyrelsen står for det daglige samarbejde med lederen. 

 

Klik her for at se bestyrelsen


Klik her for at se liste over foreninger

Det Grå Guld

Har du brug for hjælp til små praktiske opgaver?

Kontakt én af vore koordinatorer og hør mere om vore tilbud på frivillig hjælp i Rødding og omegn

Hvem er vi?

Vi er en gruppe af frivillige, der tilbyder vores ressourcer og kompetencer til glæde for alle borgere i Rødding og omegn.
Alle arbejder frivilligt og ulønnet også koordinatorerne.
Hjælpen er gratis, men er der brug for indkøb af materialer eller lignende, må du selv afholde udgifterne.

Hvad tilbyder vi?

Vi hjælper med f.eks.:
• Akut opstået behov for hjælp til indkøb
• Akut opstået behov for hjælp til hundeluftning
• Små praktiske opgaver i hjemmet som f.eks. at hænge et billede op, at sy en knap i, skifte en el-pære og lign.
• IT-hjælp, f.eks. NEM-ID og skat
• Foreningers arrangementer
 

Hent vores folder her (pdf-format)

Koordinatorer:
Egon Nissen tlf.  2162 9759
Kurt Jensen tlf.  5045 2970
Yvette Petersen 2169 7169
  

Vi vil gerne bruges!

Foreningernes Hus

 

Se bestyrelsen

Foreninger som er tilsluttet Foreningernes Hus

 

Formål:
Foreningens formål er at sørge for, at der i Foreningernes Hus er gode forhold for foreningsaktiviteter for voksne og ældre borgere i Rødding og omegn.
Bestyrelsen drager omsorg for, at benyttelse af kommunens lokaler sker med størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser.

Aktiviteter:
Bestyrelsen skal føre et medlemskartotek over repræsentantskabet.
De foreninger, der har medlemmer af repræsentantskabet, skal hvert år senest den 1. februar meddele bestyrelsen for Foreningernes Hus, hvem der i det kommende kalenderår repræsenterer foreningen.
Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år i marts måned
Bestyrelsen skal være repræsenteret i aktivitetshusets koordinationsudvalg med tre personer.

Kompetencer:
På vegne af Foreningernes hus og Rødding Aktivitetshus er det kun formanden, næstformanden eller den samlede bestyrelse, der henvender sig eller udtaler sig til pressen.
Det samme gør sig gældende ved henvendelser til offentlige myndigheder.
Alle henvendelser der vedrører Rødding Aktivitetshus koordineres med daglig leder af huset.

Mødefrekvens:
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst en gang i kvartalet.

Cvr.nr. 34 77 50 36

 

 

Havekreds

Foreningen er en underafdeling af det landsdækkende "Haveselskabet".

Foreningen blev stiftet i Gram i 1963. Dengang hed foreningen Rødding og Omegns Havekreds.

I 2005 blev navnet ændret til det nuværende navn Rødding - Gram havekreds.

I 2011 blev Jels, Oksenvad og Sommersted Havekreds nedlagt og end el af medlemmerne fra Jels blev medlem af Rødding - Gram Havekreds.

Foreningen havde ved årsskiftet 2013 178 medlemmer. Bag foreningen er der en bestyrelse på 7 personer der bliver valgt på generalforsamling.

Der bliver afholdt mellem 10 og 12 arrangementer hvert år, hvor alle er velkommen. Ligeledes får man 10 blade årligt.

Foreningens formål er at øge interessen for havens glæder, og dermed anlægget omkring vores boliger.

Gå ind på vores hjemmeside: Haveselskabet og se mere.

Hækle og strikkecafe

Her hygger vi og nørkler på alle niveauer. Vi hjælper hinanden, så tag dit håndarbejde med og kom.

Tirsdag kl. 9-12 og torsdag kl. 13-16.

Klub 96 Rødding Bridgeklub

Klub 96

Bridgeklubben for Rødding og omegn.

Vi er en klub på 32 medlemmer.

Vi spiller fra første tirsdag i september til udgangen af april, med start kl. 19.00 til ca. 23.00.

Vi har en substitutliste - så det er altid muligt at finde en afløser, hvis man skulle være forhindret.

Vi lægger stor vægt på hyggeligt samvær - holder julefrokost og årsafslutning.

Skulle du have interesse i dette dejlige spil, men ikke kender til det, vil det være muligt at få undervisning, inden du måske vil starte i klubben som fast spiller.

Såvel øvede som uøvede spillere er yderst velkomne - og I vil blive taget godt imod - i hyggelige omgivelser i Aktivitetshuset.

På Gensyn.

Ole Kærsaa
74842306
29847949
hunter2@bbsyd.dk

Se også vores hjemmeside: Klub 96 Rødding Bridgeklub.

  

Mandags Bridge Rødding

Vi er en forening for alle, som har tid og lyst til at spille bridge mandag eftermiddag fra kl. 13.30 til kl. ca. 16.30 i vinterhalvåret.
Spillestedet er Rødding aktivitetshus, Østergade 28, 6630 Rødding.

Den 1. mandag i september begynder vi og slutter omkring 1. maj.

Vi spiller for at have det rart og hyggeligt sammen. Tuneringslederen finder substitutter, hvis vi er forhindret i at komme. Til gengæld skal der meldes afbud - gerne i god tid - så alt er klar, og vi hurtigt kan komme i gang med at spille bridge.

Der er mulighed for undervisning og træning, så alle, der interesserer sig for at spille kort, er meget velkomne.
 

Formand: Ann T. Andersen

mobil: 30284026

mail: annogfinn@gmail.com


Besøg vores hjemmeside

 

Rødding Arbejdende Værksteder - Blød værksted

Se skemaet i stor størrelse her.

Vi er en gruppe på 15 personer, der står klar med en hjælpende hånd til en af vor mange aktiviteter.

Det kan blandt andet være forskellige sy teknikker, strikke og hækle. Male, lave kort og andet sjovt i karton. keramik.

Kom og vær med, du har måske også en god idé.

Alle er velkomne.

Åbningstider: Se aktivitetskalenderen.

Kontakt personer:
Kirsten Laugesen tlf. 3028 3553 
Vibecke Moos tlf. 2178 2529

Rødding Arbejdende Værksteder - Hård værksted

Alle er velkomne til at være med i vore værksteder.

Vi er 2 afdelinger: I Gruppe 1 "Det hårde Værksted" kan man komme med en idé og vi kan gå i gang med at løse opgaven.

En idé kunne være at lave en stærekasse, et fuglebur, et legetøjshus.

Bygge en kopi af en bygning, havehus, eller lignende.

Måske er det en idé at lave blomsterkasser til haven, en fod til at stable brænde på.

Mangler man en billedramme, her kan man kreere sit eget eksemplar.

Har man en stol eller andet der mangler at blive repareret er der her en mulighed.

På længere sigt vil vi arbejde med billedskæreri, stensliberi og andre aktiviteter efter behov.

I dette værksted er der 11 aktører, der skiftevis står klar til at være medhjælpende. Så kom og få en god oplevelse.

Værkstedet er åbent:

Mandag - torsdag, kl. 9-12 og 14 - 16.

Kontaktperson: Jens Gregersen.

Rødding Billardklub

Rødding Billardklub blev startet i Rødding hallerne, i 1995.

Efter nogle år flyttede vi til det gamle klubhus på stadion, hvor vi har været til 1. april 2013.

Nu er vi så kommet i nye lokaler i aktivitetshuset.

Her har vi 4 borde, så der er plads til nye medlemmer.

Vi kan tilbyde, at man kan komme og spille i turneringer og træne lidt for sjov.

Vi kan altid finde en plads til jer, der har lyst til at prøve dette spændende spil. I skal bare sige til, så er vi klar.

Rødding Cykelklub

Rødding Cykelklub (RCK) er en klub stiftet i 2012.

Du er velkommen i Rødding Cykelklub. Vil du ud at cykle, så cykel med Rødding cykelklub.

RCK er en klub hvor vi lægger vægt på motion og hygge.

Klubben tegner i dag ca. 50 medlemmer.

Vi starter i år søndag den 8. marts kl. 10.00, med efterfølgende suppe i Aktivitetshuset.

Vi træner tirsdag og torsdag, begge dage kl. 18.00, og søndag kl. 10.00.
Vi kører ud fra Rødding Aktivitetshus.

Som udgangspunkt køres der i 3 hold, der alle kører med forskellig hastighed og rutelængde.
Der cykels så alle kan være med, vi cykler sammen ud og kommer samlet hjem.

RCK har i løbet af sæsonen flere arrangementer.
En tur til Harzen i foråret og en 3 dages cykeltur med motion og hygge et sted i Danmark omkring september måned.
I løbet af sæsonen afsluttes et par træningsaftener med grillpølser og noget at drikke.
Der er mulighed for at deltage i rigtig mange cykelløb i Danmark og i år kunne der peget på genforeningsløbet Flensborg – Christiansfeld, samt turen over Storebæltsbroen, Odense - København

Er du nysgerrig og vil vide mere, så gå ind på vores flotte hjemmeside.

www.roeddingcykelklub.dk

Rødding og omegns Skatklub

Rødding og Omegns Skatklub.

 

Rødding og Omegns Skatklub blev stiftet d. 17. august 1998, og siden da har vi hver mandag i sæsonen spillet kortspillet skat.

 

Klubaften er mandag kl. 19.30 i Rødding Aktivitetshus, Østergade 28, 6630 Rødding.

 

Medlemstallet ligger omkring 55, ca. 40 møder hver mandag aften.

Nye spillere er meget velkomne, og kender man ikke spillet, er der mulighed for at komme på et nybegynderkursus (vi starter, når der er ca. 8 på ventelisten)

Ring til en i bestyrelsen, så vi kan aftale nærmere. Du er også meget velkommen til at møde frem til en klubaften for at se, hvad vi laver. Vi har spillere i alderen 30 til 90 år.

 

Klubben er medlem af Dansk Skat Union, hvor vi deltager i divisionsturneringen med 2 hold.  Hvert divisionshold består af 6 spillere, og der spilles 8 søndage i en sæson.

 

Bestyrelsen:

Anton Boisen, Langetvedvej 28, 6630 Rødding - Formand. boisen@os.dk tlf. 74 84 72 94

 

Anders Madsen, Skodborgvej 7, 6630 Rødding - Næstformand hojgaardkirsten@dbmail.dk - tlf. 74 84 72 63

 

Lone Jørgensen, Sdr. Skovvej 5, 6630 Rødding - Kasserer
tlf. 74 84 72 70

Sven Erik Jessen, Nørre Skovvej 7, Sdr. Hygum, 6630 Rødding tlf. 74 84 56 56 - 40 33 77 84

Arne Jørgensen, Sdr. Skovvej 3, 6630 Rødding tlf. 78 78 68 58 - 71 17 68 58

Ældre Sagen

Rødding lokal afdeling med ca. 1.400 medlemmer

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.
Vi arbejder for, at alle voksne - uanset alder - skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
Den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats skal fortsat styrkes og udvikles, så vi i Ældre Sagen kan markere holdninger og de ældres sag kan blive fremført over for myndighederne, det lokale ældreråd og offentligheden.
Arbejder sammen med landsledelsen inden for: Arbejdsliv og økonomi, Familie og bolig, Omsorg og pleje, Sundhed og velvære, Teknologi og it.

Lokalt i Rødding afdelingen har vi følgende:

  • Friluftsvenner
  • Telefonstjerne og demensaflastning
  • Foretager virksomhedsbesøg
  • Arrangere busture og busrejser
  • Grilltur om sommeren
  • Vaccination mod influenza
  • Besøger en juleudstilling og holder julesøndagscafe

Se nærmere på vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/roedding

Eftermiddagshøjskole

Formålet med Rødding Eftermiddagshøjskole er at tilbyde oplysning af kulturel og historisk art. 

Eftermiddagshøjskolen drives med økonomisk støtte fra Vejen Kommune og frivilliges engagement og arbejdskraft.

Alle foredrag finder sted i Rødding aktivitetshus fredage fra kl. 14-16.00.

Pris for foredrag inkl. kaffe og kage er 50 kr.

 

Yderligere oplysninger og program kan ses på vores hjemmeside