06.11.2019 - Vaccination

Ældresagen vaccination i samarbejde med Danske lægers Vaccinationsservice onsdag d. 6 november kl. 12.00-14.00

Vaccinationen er gratis for alle over 65 år, samt handicappede og kronisk syge, ved forevisning af legitimation.