01.10.2019 - Understøtning af sundhed og livskvalitet

 

Så vil vi gerne invitere dig til en eftermiddag med information om nogle af de
tilbud, der kan medvirke til at understøtte din sundhed og livskvalitet. (Undtaget
er dog borgere, der modtager både praktisk og personlig hjælp).


Tirsdag den 1. oktober kl. 14.00 - 16.0

Vi starter eftermiddagene med fælles velkomst og sang. Herefter er der korte
oplæg om:

  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Demens – tilbud og muligheder for borger og pårørende
  • Diabetes
  • Ældrerådet
  • Er du blevet alene? (Sundhedsambassadør)

 

Vi vil være værter ved en kop kaffe/the og lidt godt til ganen.
Du er meget velkommen til at tage en pårørende, nabo eller anden med.

Tilmelding senest den 5. september 2019 og helst på mail til
Marianne Frikke: marf@vejen.dk eller
Anita Ritterbusch: avir@vejen.dk